Badanie wpływu inhalatora zapachowego (AromaStick®), o specjalnej formule, na zmniejszenie wagi ciała: Przegląd wyników randomizowanych badań na dwóch grupach badanych oraz kontrola ich skuteczności.


 

 

 

Badanie wpływu inhalatora zapachowego (AromaStick®), o specjalnej formule, na zmniejszenie wagi ciała: Przegląd wyników randomizowanych badań na dwóch grupach badanych oraz kontrola ich skuteczności.

W skrócie:

Nasz zmysł węchu jest w zawiły sposób powiązany z apetytem, zadowoleniem z jedzenia oraz, co za tym idzie, z wagą ciała. Odpowiadając na ciągle rosnący problem otyłości w społeczeństwie, nasze badanie miało na celu sprawdzenie czy można wpływać poprzez zapachy na utratę masy ciała. Specjalna kompozycja zapachowa została zaaplikowana przy użyciu podręcznych inhalatorów, a jej działania sprawdzone za pomocą randomizowanych badań, z użyciem placebo i próby zerowej. Wyniki pokazały, że użycie inhalatora może wywierać pozytywny wpływ na utratę masy ciała w sytuacji, gdy spełnione są określone warunki graniczne.


To the top
Close