Wdech świeżego powietrza: Stosowanie AromaStick® przyczynia się do podwyższenia saturacji krwi w tętnicach.


 

 

 

Wdech świeżego powietrza: Stosowanie AromaStick® przyczynia się do podwyższenia saturacji krwi w tętnicach.

W skrócie:

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań dotyczących podręcznych inhalatorów, zaprojektowanych w oparciu o specjalne kompozycje zapachowe. Pokazały one, że stosowanie produktów obniża ciśnienie krwi, puls oraz poziom kortyzolu we krwi. Podobne wyniki uzyskano w odniesieniu do stosowania produktów w celu zmniejszenia przewlekłego bólu oraz poprawy skupienia i koncentracji.

 

Cel:

Badanie przeprowadzono, by potwierdzić powyższe ustalenia oraz sprawdzić czy stosowanie AromaStick® Energy tymczasowo podnosi poziom natlenienia krwi.

 

Metoda:

Przeprowadzono perspektywityczne, kontrolowane i eksperymentalne badanie obejmujące znormalizowane cykle oddechowe, w celu porównania efektów typowych głębokich wdechów z wdechami powietrza przy użyciu inhalatora zapachowego.

 

Wynik:

Różnica w poziomie natlenienia krwi w wyniku głębokich wdechów, w porównaniu do tego uzyskanego w wyniku wdechów przy użyciu inhalatora zapachowego była bardzo duża (d=2), a natlenienie uzyskane przy użyciu produktu AromaStick® utrzymywało się trzy razy dłużej. Efekt zaobserwowano u wszystkich przebadanych, a jego nasilenie nie zmniejszyło się podczas wielokrotnego stosowania.

 

Wnioski:

Stosowanie inhalatora Aromastick® powoduje podniesienie poziomu natlenienia krwi powyżej wartości uzyskiwanych w wyniku głębokich wdechów powietrza.

 


To the top
Close